Reklamacje

  1. Zobowiązujemy się dostarczać Klientowi towar bez wad.
  2. Odpowiadamy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.).
  3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Mozapharm Sp. z o.o.  Al. Wilanowska 206/14; 02-765 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@lazelactive.pl.
  4. Ustosunkujemy się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź  w sprawie reklamacji wyślemy na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.