Zwrot towaru

  1. Mają Państwo prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszliście Państwo w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia tj. wysyłając oświadczenie pocztą na adres Mozapharm Sp. z o.o Al. Wilanowska 206/14, 02-765 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: info@lazelactive.pl.
  4. Wzór oświadczenia znajdziecie Państwo w załączniku numer 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.
  5. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na wskazane w oświadczeniu konto, nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
  7. Skorzystanie z prawa odstąpienia od zawartej umowy możliwe jest tylko w przypadku kiedy zwracana rzecz nie nosi oznak używania tj. nie nastąpiło odklejenie naklejek zabezpieczających.
  8. Proszę odesłać nam rzecz na adres Mozapharm Sp. z o.o Al. Wilanowska 206 lok. 14, 02-765 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 25 PLN.